Terres de l'Ebre

Vídeos RSS

El servei ferroviari a les Terres de l'Ebre és un martiri i una vergonya

La diputada Núria Ventura ha interpel•lat el conseller de Territori sobre el funcionament del servei ferroviari a les Terres de l’Ebre, un servei “d’autèntica vergonya” amb “infraestructures velles i obsoletes, temps de trajectes excessius, retards constants i preus abusius”. “No pretenem que solucionin tots els problemes, n’hi ha que són responsabilitat del Govern de Madrid, però treballi en l’àmbit de les seves competències: freqüències, tarifes i combois”, ha afegit. “Calen mesures contundents i immediates per acabar d’una vegada amb aquest greuge; vostès s’han compromès en aquest parlament a renovar trens i treballar per reduir el temps dels trajectes i de tot això encara no en sabem res”, ha conclòs la diputada Núria Ventura.