Terres de l'Ebre

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DE L'ASSEMBLEA DE L'AGRUPACIÓ LOCAL DEL PSC A L'AMETLLA DE MAR

  • Actualizado:
  • Creado:

ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA AGRUPACIÓ LOCAL PSC A L'AMETLLA DE MAR:

Dissabte, 16 de juny de 2018

18,00 h

Ajuntament de l'Ametlla de Mar

Benvolgudes companyes, benvolguts companys:

Des de la Comissió Executiva de la Federació del PSC a l’Ebre, i atenent allò que disposa l’article 71 dels Estatuts del PSC, apartat g/:

Cobrir d’entre els seus membres, les vacants que es produeixin a la comissió executiva per dimissió, renovació a altres causes. Si el nombre de vacants produïdes  és superior al 50%, així com en el cas de la dimissió del primer o primera secretària s’haurà de convocar per part de la Comissió Executiva de Federació corresponent, Assemblea Extraordinària per procedir a una nova elecció de la Comissió Executiva en un termini màxim de 60 dies.”

I l’Article 73 dels Estatuts:

“L’Assemblea d’Agrupació es reunirà almenys una vegada cada tres mesos de forma ordinària a instàncies de la Comissió Executiva d’Agrupació. La convocatòria es farà amb un mínim de 15 dies naturals abans de la celebració de l’assemblea i contindrà l’ordre del dia de la sessió”.

Us convoco a l’Assemblea Extraordinària de l’Agrupació de l’Ametlla de Mar, que tindrà lloc el pròxim dissabte dia 16 de juny, a les 18,00 h, a l’ajuntament de l’Ametlla de Mar, amb el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA:

  1. Constitució de la Mesa de l’Assemblea.
  2. Aprovació de l’ordre del dia.
  3. Elecció de la nova executiva de l’Agrupació local.
  4. Torn obert de paraules.

Salutacions,

 

Manel de la Vega

Primer secretari

Federació del PSC a l’Ebre

 

Ficheros adjuntos: