Terres de l'Ebre

L’INGRÉS MÍNIM VITAL BENEFICIARÀ 2.832 INFANTS DE LES TERRES DE L’EBRE

  • Actualitzat:
  • Creat:

L’ingrés mínim vital dut a terme pel Govern de Pedro Sánchez beneficiarà directament 2.832 nens i nenes de les Terres de l’Ebre.

L’INGRÉS MÍNIM VITAL BENEFICIARÀ 2.832 INFANTS DE LES TERRES DE L’EBRE

L’ingrés mínim vital dut a terme pel Govern de Pedro Sánchez beneficiarà directament 2.832 nens i nenes de les Terres de l’Ebre. Així mateix, arribarà a més de 3.180 llars el que suposarà que, en termes absoluts, pot arribar a beneficiar a més de 8.600 ciutadans de les Terres de l’Ebre.

Així ho ha explicat avui el Senador Ebrenc, Manel de la Vega, que ha detallat que el pressupost anual d’aquesta nova prestació pel que fa a Terres de l’Ebre ascendirà a 11.965.902 euros.

“Estem  davant d’un pas molt important pel que fa a l’eradicació de  la pobresa infantil del nostre país, només cal recordar que més del 30% del total de beneficiaris seran, precisament, nens i nenes menors d’edat. Estem per ajudar a la gent que més ho necessita perquè ningú es quedi enrere, en un moment en què el llindar de la pobresa afecta encara a més gent a causa de la crisi econòmica de la COVID-19, per això des del govern s’ha cregut convenient accelerat la implantació de l’Ingrés Mínim Vital.”, ha explicat el Senador Manel de la Vega.

En aquest sentit, Manel de la Vega ha recordat que és precisament en governs encapçalats pel PSOE que la lluita contra la pobresa, l’exclusió i les desigualtats socials es fa més evident. És el avenç més gran en drets socials d’ençà que es va aprovar la Llei de la Dependència, promoguda també per un govern Socialista.

L’Ingrés Mínim Vital, que serà de caràcter permanent, té com a principals objectius  la redistribució de la renda, amb la intenció d’eradicar la pobresa extrema, i la inclusió social i participació en el mercat laboral de les persones en situació de vulnerabilitat.

L’ingrés mínim vital està pensat per complementar les rentes preexistents per garantir els ingressos econòmics que evitin situacions de pobresa familiar. Si no es disposa de més ajudes l’ingrés garantirà la totalitat de la percepció econòmica mentre que en el cas de percebre altres prestacions es cobrirà la diferència entre el mínim garantit i el nivell de renda familiar ja existent. Amb especial incidència en les llars amb nens. De fet un 30% de potencials beneficiaris són menors. També hi ha una incidència major entre les llars monoparentals entre les quals quasi el 80% estan encapçalades per dones.

El número de telèfon gratuït 900202222 ha estat habilitat, de 9:00 a 14:30 de dilluns  a divendres, per atendre les consultes o dubtes que puguin tenir els potencials beneficiaris d’aquesta nova prestació social.